Two FinTechers at the Presidency of FinTech Belgium association - FinTech Belgium

PERSBERICHT – COMMUNIQUE DE PRESSE (version FR)

TWEE FINTECHERS BENOEMD TOT VOORZITTERS
VAN FINTECH BELGIUM VZW

FinTech Belgium vzw kondigt de benoeming aan van twee FinTechers in de Raad van Bestuur: Jean-Louis Van Houwe (Monizze) en Patricia Boydens (Harmoney) worden respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Bestuur.

Sinds de oprichting van FinTech Belgium nam Xavier De Pauw het voorzitterschap waar. Na drie jaar geeft hij nu de fakkel door aan Jean-Louis Van Houwe (Monizze). Bijkomend heeft de Raad van Bestuur de beslissing genomen om Patricia Boydens (Harmoney) te benoemen als vicevoorzitter. Xavier De Pauw: “Na drie jaar voorzitterschap is het een gezonde beslissing om de fakkel over te dragen. Ik heb alle vertrouwen in Jean-Louis en Patricia en ben ervan overtuigd dat zij de FinTechs in ons land en ondernemerschap in het algemeen een boost zullen bezorgen. Als lid van de Raad van Bestuur van FinTech Belgium kunnen ze tevens op mijn steun rekenen.”

Jean-Louis Van Houwe heeft meer dan 25 jaar ervaring in IT en communicatie. In de FinTech sector is hij tevens actief als oprichter en directeur van Monizze. Hij is sinds 2016 bestuurslid van FinTech Belgium en treedt als lid van Netwerk Ondernemen (Réseau Entreprendre) ook op als mentor van Belgische start-ups: “Ik ben zeer vereerd om mijn bijdrage te mogen leveren aan het verder stimuleren van creativiteit en ondernemerschap in het FinTech-landschap in België, waar nog heel wat ruimte is om het volledige potentieel te benutten.”

Alvorens aan de slag te gaan bij Harmoney, kreeg Patricia Boydens de kans om mee te werken aan de lancering van twee digitale banken in België: MeDirect en Rabobank.be. In haar loopbaan heeft ze zich verder steeds toegelegd op de ontwikkeling van beleggingsproducten. Patricia is ook sinds de oprichting van FinTech Belgium lid van de Raad van Bestuur. “Ik ben erg vereerd om de FinTechs in België te mogen vertegenwoordigen in deze vereniging zonder winstoogmerk. Ik ben bovendien een grote voorstander van een cultuur van openheid en partnerships.”

De Raad van Bestuur wil Xavier De Pauw hartelijk bedanken voor de doeltreffende en dynamische samenwerking tijdens zijn voorzitterschap de afgelopen jaren. Xavier De Pauw zal zich blijven inzetten voor de vereniging, aangezien hij lid blijft van de Raad van Bestuur van FinTech Belgium. In zijn nieuwe functie als Group Head of Strategic Innovation bij Degroof Petercam zal Xavier bovendien de dialoog blijven aangaan met FinTechs in België en daarbuiten.

Over FinTech Belgium vzw: FinTech Belgium is een onafhankelijke vereniging die de Belgische FinTechs vertegenwoordigt, verbindt en beschermt, zowel in de start-up als scale-up fase. Ze hanteert een bottom-up aanpak ten dienste van haar 80 leden.

Op 22 oktober organiseert FinTech Belgium in Bozar de derde editie van haar jaarlijkse Summit. Meer dan 60 sprekers zullen er meer dan 800 professionals inspireren.
Meer informatie over het event is beschikbaar op https://www.fintechsummit.be/

Voor meer informatie over FinTech Belgium kan u contact opnemen met
Alessandra Guion, General Manager – [email protected] – +32 475 95 63 30

Download: PB_FinTechBE_181002_NL

___________________

DEUX FINTECHERS A LA PRESIDENCE DE FINTECH BELGIUM ASBL

 

L’association FinTech Belgium annonce la nomination de deux FinTechers à sa présidence : Jean-Louis Van Houwe (Monizze – UP) au poste de Président du conseil d’administration et Patricia Boydens (Harmoney) en qualité de Vice-Présidente du conseil d’administration. 

Après avoir assuré la présidence de FinTech Belgium pendant les trois premières années de la fédération, Xavier De Pauw passera le flambeau de la présidence de FinTech Belgium à Jean-Louis Van Houwe (Monizze). Le conseil a par ailleurs décidé de nommer Patricia Boydens (Harmoney) en tant que Vice-Présidente. « Après trois ans de présidence, il est sain pour moi de passer le flambeau. J’ai toute confiance en Jean-Louis et Patricia qui vont continuer à donner un élan aux FinTechs et à l’entreprenariat en général, et que je supporterai en tant que membre du conseil de FinTech Belgium ».

Avec plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie des technologies de l’information et de la communication, Jean-Louis Van Houwe est actif dans le domaine des FinTechs en tant que fondateur et dirigeant de Monizze. Il est membre du board de FinTech Belgium depuis 2016 et est également membre du Réseau Entreprendre en tant que mentor de start-up belges : « Je suis très honoré de pouvoir contribuer à stimuler la créativité et l’entreprenariat dans notre pays, fort d’atouts indiscutables dans l’échiquier mondial des FinTechs, mais qui n’exploite pas encore tout son  potentiel ».

Avant de rejoindre Harmoney, Patricia Boydens a eu l’occasion d’assister au lancement de deux banques digitales en Belgique : MeDirect et Rabobank.be. Pour elle, l’accent a toujours été mis sur le développement de l’offre de placements. Patricia est aussi membre du conseil d’administration de FinTech Belgium depuis le lancement de la fédération. « Je suis très honorée de porter la voix des FinTechs de Belgique en tant que fédération à but non lucratif. Je suis particulièrement favorable à une plus grande ouverture et aux partenariats ».

Le conseil d’administration remercie vivement Xavier De Pauw pour sa collaboration efficace et dynamique en tant que Président. Xavier De Pauw continuera à œuvrer pour l’association puisqu’il reste membre du conseil d’administration de FinTech Belgium. Suite à sa nouvelle prise de fonction chez Degroof Petercam en tant que Group Head of Strategic Innovation, Xavier continuera par ailleurs à s’engager avec les FinTechs en Belgique et à l’étranger.

A propos de FinTech Belgium asbl : FinTech Belgium est l’association qui représente, fédère et défend les FinTechs belges qu’elles soient scale-up ou start-up. Cette association indépendante a une approche bottom-up au service de ses 80 membres.

Le 22 octobre prochain, elle organise la troisième édition de son Summit annuel à Bozar où 60 conférenciers invités inspireront plus de 800 professionnels.
Informations sur : https://www.fintechsummit.be/

Pour de plus amples informations ou contact :
Alessandra Guion, General Manager –  [email protected] – +32 475 95 63 30

Télécharger le CPCP_FinTechBE_181002_FR

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

©2021 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

Forgot your details?